Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

Plenari:

 • Dia: Dilluns, 23 de setembre de 2019
 • Hora: 14.00 a 16.00 h
 • Lloc: Sala Juntes FDET
 • Ordre del dia: Convocatòria

Informes en les darreres Juntes de Facultat:

20/12/19:

 1. Activitats del primer semestre del CEUdL i del CEFDET
 2. Activitats relacionades amb AEALCEE
 3. Activitats relacionades amb CONEDE
 4. Activitats de l'Agrupació de Debat

18/07/19:

Altres:


Equip de coordinació:

 • Ikram Bouhouche Boumali (Grau en Dret)
 • Adrià Tersa Crisén (Doble Grau en ADE i Turisme)
 • Axel Daniel Mocciaro (Grau en ADE)

Dades de contacte

Adreça: Carrer Jaume II, núm. 71 - 25001 LLEIDA

Despatx: 1.06 Edifici Polivalent

Telèfon: 973703367

Adreça electrònica: fdet@estudiantat.udl.cat

Instagram: @ce_fdet

Twitter: @CEFDET

Facebook: Consell Estudiantat FDET UdL