Consell de l’Estudiants de la Facultat de Lletres

 Convocatòria per accedir al pàrquing de rectorat:

  • Convocatòria: PDF
  • Termini obert: 14.00 h del 10 d'octubre de 2019.
  • Sol·licitud: Format PDF / Word.

Dades de contacte:

Adreça: Plaça Víctor Siurana, núm. 1 – 25003 LLEIDA

Despatx: 0.18 Ed. Rectorat-Facultat de Lletres

Telèfon: 973703138

Adreça electrònica: lletres@estudiantat.udl.cat

Twitter: @conselletresudl

Facebook: Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Lletres

Coordinador: José Lasala (en funcions)