Representants dels estudiants als òrgans i comissions de la Universitat de Lleida

Aquests són els representants estudiantils nomenats als òrgans i comissions d'àmbit general. Per conèixer els representants a les Juntes de Facultat o Escola, Consells de Departament i a totes les comissions que en depenen (com les Comissions d'estudis de Grau i Màster), podeu consultar l'organigrama a les pàgines de cada centredepartament.

CONSELL DE GOVERN

 • Elegits per l’estudiantat: 8 representants de l’estudiantat claustral
  • Titulars:
   • Sr. Pablo Alás Tomás, Escola Politècnica Superior
   • Sra. Maria Navarro Pérez, Escola Politècnica Superior
   • Sra. Mar Moliné Melgosa, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
   • Sr. Xavier Ramon Molins, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
   • Sr. Xavier Pinent Sans, Facultat de Dret, Economia i Turisme
   • Sr. Eloy Gonzàlez Carreres, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
   • Sr. Xavier Salvia Peiró, Facultat de Lletres
   • Sr. Arturo Calbetó Marzo, Facultat de Dret, Economia i Turisme
  • Suplents:
   • Núm. 1: Sra. Joana Oronich Coll, Facultat de Lletres
   • Núm. 2: Sr. Xavier Vila Dolcet, Facultat de Dret, Economia i Turisme
   • Núm. 3: Sra. Ester Aventín Casanova, Facultat de Dret, Economia i Turisme
   • Núm. 4: Sr. Aleix Gomez Subarroca, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
   • Núm. 5: Sra. Cristina Muntada Corona, Facultat de Lletres
   • Núm. 6: Sr. Jordí Colomé Montero, Escola Politècnica Superior
   • Núm. 7: Sra. Emma Bravó Ginás, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
   • Núm. 8: Sra. Sara Domenjó Carulla, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
   • Núm. 9: Sr. Gerard Pérez López-Tercero, Escola Politècnica Superior
   • Núm. 10: Sr. Joan Seuma Perat, Facultat de Dret, Economia i Turisme
 • Elegits pel rector/a (a proposta de l’estudiantat): 4 representants de l’estudiantat claustral
  • Sra. Anna Sangrà Pérez, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  • Sr. Roger Joan Palacín Chauri, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
  • Vacant.
  • Sr. Guillem Carrobé Montalvo, Escola Politècnica Superior

COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

 1. Comissió Permanent. 3 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Eloy Gonzàlez Carreres, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  2. Sra. Mar Moliné Melgosa, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  3. Vacant.
 2. Comissió de Recerca. 1 representant de l’estudiantat de doctorat
  1. Vacant.
 3. Comissió del PAS. 1 representant de l’estudiantat
  1. Sr. Roger Joan Palacín Chauri, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
 4. Comissió Econòmica. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Pablo Alás Tomás, Escola Politècnica Superior
  2. Sr. Xavier Pinent Sans, Facultat de Dret, Economia i Turisme
 5. Comissió d'Ordenació Acadèmica. 8 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Xavier Ramon Molins, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  2. Sra. Mar Moliné Melgosa, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  3. Sr. Pablo Alás Tomás, Escola Politècnica Superior
  4. Sr. Eloy Gonzàlez Carreres, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  5. Sra. Anna Sangrà Pérez, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  6. Sr. Xavier Salvia Peiró, Facultat de Lletres
  7. Sra. Maria Navarro Pérez, Escola Politècnica Superior
  8. Sr. Xavier Pinent Sans, Facultat de Dret, Economia i Turisme
 6. Comissió d'Afers Estudiantils. 3 representants de l’estudiantat
  1. Sra. Anna Sangrà Pérez, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  2. Sr. Arturo Calbetó Marzo, Facultat de Dret, Economia i Turisme
  3. Sra. Mar Moliné Melgosa, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

COMISSIONS NO DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

 1. Comissió de Personal Acadèmic.
  • 2 representants de l’estudiantat
   1. Sra. Alba Tapiol Fortuny
   2. Sr. Xavier Vila Rubio
  • 1 representant del PDI en formació (Estudiant de Doctorat):
   1. Vacant.
 2. Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència. 7 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Marcel Arbós López
  2. Sra. Júlia Jou Conde
  3. Sra. Emma Bravo Ginás
  4. Sra. Salma Assiad Sebai
  5. Sra. Pilar Moreno Gasset
  6. Sra. Joana Oronich Coll
  7. Sra. Laura Torrelles Ràfales
 3. Comissió de Cooperació Internacional. 1 representant de l’estudiantat
  1. Sra. Anna Sangrà Pérez
 4. Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sra. Eire Casany Sampietro
  2. Sra. Júlia Jou Conde
 5. Comissió de Cultura. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Xavier Salvia Peiró
  2. Sra. Joana Oronich Coll
 6. Comissió Política Lingüística. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Jordi Colomé Montero
  2. Sra. Maria Bonilla Serrano
 7. Comissió de Seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic. 1 representant de l’estudiantat
  1. Sra. Noemí Jové Paysán 
 8. Comissió de Medi Ambient. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sra. Adriana García Gispert
  2. Sr. Ferran Olmedo Sarra
 9. Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU). 1 representant de l’estudiantat
  1. Sra. Emma Bravo Ginás
 10. Comissió de Formació Contínua. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Gerard Pérez López-Tercero
  2. Sra. Emma Bravo Ginás

ALTRES COMISSIONS ESTATUTÀRIES O LEGALS

 1. Comissió de Convalidacions. 1 representant de l’estudiantat
  1. Sr. Pablo Alás Tomás
 2. Comissió d'Avaluació de la Universitat. 1 representant de l'estudiantat de grau + 1 representant de l’estudiantat de Postgrau
  1. Sra. Noemí Jové Paysán
  2. Sr. Marcel Arbós López
 3. Comissió de Seguiment del Codi Ètic. 1 membre de l’estudiantat
  1. Sr. Aleix Gomez Subarroca
 4. Comissió de Permanència. 2 membres de l’estudiantat
  1. Sr. Josep Sala Marqués, en representació de l'estudiantat de l'àmbit de les enginyeries
  2. Sr. Aleix Gomez Subarroca, en representació de l'estudiantat dels altres àmbits
 5. Junta electoral. 2 membres de l’estudiantat
  1. Sr. Xavier Vilà Dolcet
  2. Sra. Mar Moliné Melgosa
 6. Consell assessor del Centre Dolors Piera. 1 membre de l’estudiantat
  1. Sra. Maria Solé Fuster
 7. Comissió de Reforma dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 8 membres de l’estudiantat claustral
  1. Sr. Jordi Colomé Montero  - Escola Politècnica Superior
  2. Sr. Xavier Pinent Sans - Facultat de Dret, Economia i Turisme
  3. Sra. Carla Blanco Sala – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
  4. Sr. Pablo Alás Tomás – Escola Politècnica Superior
  5. Sra. Emma Bravo Ginàs– Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
  6. Sra. Anna Sangrà Pérez– Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
  7. Sra. Joana Oronich Coll - Facultat de Lletres 
  8. Sr. Pau Oriol Cosialls Perpinyà – Facultat de Dret, Economia i Turisme
 8. Comissió delegada de Reforma dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 4 membres de l’estudiantat de la Comissió de Reforma
  1. Sra. Emma Bravo Ginàs– Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
  2. Sra. Joana Oronich Coll – Facultat de Lletres
  3. Sr. Pablo Alás Tomás – Escola Politècnica Superior
  4. Sr. Pau Oriol Cosialls Perpinyà – Facultat de Dret, Economia i Turisme
 9. Comissió per a l’establiment del procediment dels criteris per fixar la denominació oficial dels campus universitaris de la Universitat de Lleida. 4 membres de l’estudiantat del Consell de Govern
  1. Sr. Xavier Ramon Molins, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  2. Sra. Anna Sangrà Pérez, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  3. Sr. Xavier Salvia Peiró, Facultat de Lletres
  4. Sr. Guillem Carrobé Montalvo, Escola Politècnica Superior
 10. Taula de mobilitat UdL. Un o una representant del Consell de l’estudiantat de la UdL
  1. Sr. Adrià Codina Ferrer, Facultat de Lletres

CONSELL SOCIAL. 1 membre de l’estudiantat del Consell de Govern

 • Titular: Sr. Xavier Ramon Molins

CONSELL INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA (CIC)

 • Conferència general. 1 representant de l’equip de coordinació o la persona del CEUdL en qui delegui
  • Titular: Sr. Pablo Alás Tomás
  • Suplent 1: Sra. Mar Moliné Melgosa
  • Suplent 2: Sr. Xavier Ramon Molins
 • Comissió d’estudiants. 1 representant de l’equip de coordinació o la persona del CEUdL en qui delegui
  • Titular: Sr. Pablo Alás Tomás
  • Suplent 1: Sra. Mar Moliné Melgosa
  • Suplent 2: Sr. Xavier Ramon Molins

CONSEJO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIO DEL ESTADO (CEUNE). 1 representant de l’equip de coordinació o la persona del CEUdL en qui delegui

 • Titular: Sr. Pablo Alás Tomás
 • Suplent 1: Sra. Mar Moliné Melgosa
 • Suplent 2: Sr. Xavier Ramon Molins

Darrera actualització: 23 de maig de 2021