Representants dels estudiants als òrgans i comissions de la Universitat de Lleida

Aquests són els representants estudiantils nomenats als òrgans i comissions d'àmbit general. Per conèixer els representants a les Juntes de Facultat o Escola, Consells de Departament i a totes les comissions que en depenen (com les Comissions d'estudis de Grau i Màster), podeu consultar l'organigrama a les pàgines de cada centredepartament.

CONSELL DE GOVERN

 • Elegits per l’estudiantat:
  • Titulars
   1. Noret Ballarin Cunillera, Facultat de Medicina
   2. Adrià Codina Ferrer, Facultat de Lletres
   3. Omaima El Cadi Samir, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
   4. Marta Gilart de Dios, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
   5. Roger Joan Palacín Chauri, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
   6. Xavier Ramon Molins, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
   7. Llibert Rexach Roure, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
   8. Josep Maria Giménez Sentís, Escola de Doctorat
  • Suplents:
   • Núm. 6: Sra. Sara El Harrak Bennouna, Escola Politècnica Superior
   • Núm. 7: Sra. Ramon Coma Bosch, Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
 • Elegits pel rector a proposta de l’estudiantat:
  1. Sr. Axel Albendea Martínez, Facultat de Lletres
  2. Sra. Ikram Bouhouche Boumali, Facultat de Dret, Economia i Turisme
  3. Sr. José Lasala Fortea, Facultat de Lletres
  4. Sr. Adrià Tersa Crisén, Facultat de Dret, Economia i Turisme

COMISSIONS DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

 1. Comissió Permanent. 3 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Omaima El Cadi Samir
  2. Sr. José Lasala Fortea
  3. Sr. Josep Maria Giménez Sentís
 2. Comissió de Recerca. 1 representant de l’estudiantat de doctorat
  1. Josep Maria Giménez Sentís
 3. Comissió del PAS. 1 representant de l’estudiantat
  1. Sr. Roger Joan Palacín Chauri
 4. Comissió Econòmica. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sr. José Lasala Fortea
  2. Sr. Josep Maria Giménez Sentís
 5. Comissió d'Ordenació Acadèmica. 7 representants de l’estudiantat
  1. Sra. Xavier Ramon Molins
  2. Sra. Marta Gilart de Dios
  3. Sr. Llibert Rexach Roure.
  4. Sr. Adrià Codina Ferrer
  5. Sr. Noret Ballarin Cunillera
  6. Sr. Adrià Tersa Crisén
  7. Sra. Ikram Bouhouche Boumali
 6. Comissió d'Afers Estudiantils. 3 representants de l’estudiantat
  1. Sra. Ikram Bouhouche Boumali
  2. Sra. Noret Ballarín Cunillera
  3. Sr. Adrià Codina Ferrer

COMISSIONS NO DELEGADES DEL CONSELL DE GOVERN

 1. Comissió de Personal Acadèmic. 2 representants de l’estudiantat
  • 2 representants de l’estudiantat:
   1. Sra. Cèlia Fita Romero
   2. Sra. Khouloud Jammal Khraibi Akhazzan
  • 1 representant del PDI en formació (Estudiant de Doctorat):
   • Sr. Josep Maria Giménez Sentís
 2. Comissió d'Avaluació i Millora de la Docència. 7 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Josep Maria Giménez Sentís
  2. Sr. Pol López Adell
  3. Sra. Julia Catalina Domínguez Martínez
  4. Sra. Soukaina El Yazidi
  5. Sra. Khouloud Jammal Khraibi Akhazzan
  6. Sr. Llibert Rexach Roure
  7. Sra. Paula Ané Enguix
 3. Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. 1 representant de l’estudiantat
  1. Sra. Itamarás Medina González
 4. Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sra. Patricia Rosa Larroca Pons
  2. Sr. Adrià Tersa Crisén
 5. Comissió de Cultura. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Xavier Ramon Molins
  2. Sra. Julia Catalina Domínguez Martínez
 6. Comissió Política Lingüística. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sra. Julia Catalina Domínguez Martínez
  2. Sr. Adrià Tersa Crisén
 7. Comissió de Seguiment del Document de Política de Personal Acadèmic. 1 representant de l’estudiantat
  • Sr. Roger Joan Palacín Chauri
 8. Comissió de Medi Ambient. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sra. Adriana García Gispert
  2. Sr. Miquel Gimeno Viñas
 9. Comissió d'Informació, Orientació i Promoció Universitària (CIOPU). 1 representant de l’estudiantat
  • Sr. Josep Maria Giménez Sentís
 10. Comissió de Formació Contínua. 2 representants de l’estudiantat
  1. Sr. Sergi Maza Barrot
  2. Sra. Melanie Gonçalves de Sousa

ALTRES COMISSIONS ESTATUTÀRIES O LEGALS

 1. Comissió de Convalidacions. 1 representant de l’estudiantat
  • Sr. Ramon Gras Canelles
 2. Comissió d'Avaluació de la Universitat. 1 representant de l'estudiantat de grau + 1 representant de l’estudiantat de Postgrau
  1. Sra. Alba Marta Montañes Pujol
  2. Sr. Josep Maria Giménez Sentís
 3. Comissió de Seguiment del Codi Ètic. 1 membre de l’estudiantat
  1. Sra. Andreea Paula Maria Borza
 4. Comissió de Permanència. 2 membre de l’estudiantat
  1. Sra. Patricia Rosa Larroca Pons, en representació de l'estudiantat de l'àmbit de les enginyeries.
  2. Sr. Adrià Tersa Crisén, en representació de l'estudiantat dels altres àmbits.
 5. Junta electoral. 2 membre de l’estudiantat
  1. Sr. Josep Maria Giménez Sentís
  2. Sr. Adrià Tersa Crisén
 6. Consell assessor del Centre Dolors Piera. 1 membre de l’estudiantat
  • Sra. Ikram Bouhouche Boumali
 7. Comissió de seguiment del 2n Pla d'Igualtat. 1 membre de l'estudiantat
  • Sra. Ikram Bouhouche Boumali
 8. Comissió de Reforma dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 8 membres de l’estudiantat claustral
  1. Sra. Adriana García Gispert – Facultat de Dret, Economia i Turisme
  2. Sra. Berta Agustí Ramos – Facultat de Dret, Economia i Turisme
  3. Sra. Carla Blanco Sala – Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària
  4. Sr. Josep Maria Giménez Sentís – Escola de Doctorat
  5. Sra. Lídia Carulla Serra – Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
  6. Sr. Llibert Rexach Roure – Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social
  7. Sra. Noret Ballarín Cunillera – Facultat de Medicina
  8. Sr. Pau Oriol Cosialls Perpinyà – Facultat de Dret, Economia i Turisme
 9. Comissió delegada de Reforma dels Estatuts de la Universitat de Lleida. 4 membres de l’estudiantat de la Comissió de Reforma
  1. Sra. Adriana García Gispert – Facultat de Dret, Economia i Turisme
  2. Sra. Berta Agustí Ramos – Facultat de Dret, Economia i Turisme
  3. Sr. Josep Maria Giménez Sentís – Escola de Doctorat
  4. Sr. Pau Oriol Cosialls Perpinyà – Facultat de Dret, Economia i Turisme
 10. Comissió per a l’establiment del procediment dels criteris per fixar la denominació oficial dels campus universitaris de la Universitat de Lleida. 4 membres de l’estudiantat del Consell de Govern
  1. Sr. Llibert Rexach Roure, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  2. Sr. Axel Albendea Martínez, Facultat de Lletres
  3. Sra. Ikram Bouhouche Boumali, Facultat de Dret, Economia i Turisme
  4. Sr. Adrià Tersa Crisén, Facultat de Dret, Economia i Turisme
 11. Comissió de gestió dels donatius per fer front a l'emergència sanitària.
  1. Sra. Lídia Carulla Serra, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
  2. Sra. Sara El Harrak Bennouna, Escola Politècnica Superior
  3. Sr. Llibert Rexach Roure, Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
 12. Taula de mobilitat UdL. Un o una representant del Consell de l’estudiantat de la UdL
  1. Sr. Edgar Alexander Alayón Castro (provisional).

CONSELL SOCIAL

 • Titular: Sr. Josep Maria Giménez Sentís

 

Darrera actualització: 26 de juny de 2020