Normativa

Projecte de Reglament del Consell de l'Estudiantat:

  • Projecte original: Text articulat en format Word i en format PDF
  • Projecte després de les esmenes: Text articulat en format Word i en format PDF