Claustre

Els representants de l’estudiantat al claustre de la Universitat de Lleida escollits en les eleccions del dia 28 de novembre de 2012,  els trobareu al següent enllaç on se us obrirà un arxiu en format pdf.

Cens claustrals 2012

Última actualització: Gener de 2013