CRE 2014-2015

La matrícula del primer semestre de la matèria transversal CURS DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL 2014-2015 (1 crèdit ECTS) romandrà oberta del 6 al 21 d’octubre de 2014.

Aquesta activitat està organitzada pel Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua i el Consell de l’Estudiantat de la UdL, i es durà a terme en dos sessions, una el dissabte 25 d’octubre, de 10.00 a 14.00 hores i l’altra, el dissabte 8 de novembre de 2014, de les 10.00 a les 18.00 hores.

Per matricular-vos d’aquest curs només cal que envieu un correu electrònic a vepfc.secretaria@udl.cat (Anna), indicant:

Nom i cognoms:
NIF:
Adreça de correu electrònic:
Telèfon de contacte:
Ensenyament i curs en el qual estàs matriculat/ada:
Ets representant en algun òrgan de la UdL? Quin?

1 2