Delegats

 

Els delegats del curs 2014-2015 de la Universitat de Lleida, dels quals tenim constància al Consell de l’Estudiantat de la UdL són els següents:

CURS TITULACIÓ DELEGAT SUBDELEGAT
Facultat de Dret i Economia
1 ADE (matí) Simo Mohammed Joan Camí
1 ADE (tarda) Joel Rosell Marta Bonet
1 ADE+DRET
1 DRET Marta Ariza Santiago Solana
1 TURISME Anna Tkach
2 ADE (matí) Brian Iraizós
2 ADE (tarda) Olga Litskevich Laura Español
2 ADE+DRET
2 DRET
2 TURISME Salwa Ashraf
3 ADE (matí) Moises Montero
3 ADE (tarda)
3 ADE+DRET
3 DRET Sara Gonzalez
3 TURISME
4 ADE (matí) Andrea Teres Xavier Mòdol
4 ADE (tarda)
4 ADE+DRET
4 DRET Elena Ferré David Morell
4 TURISME
Facultat d’Infermeria
1 Infermeria Alba Vidal Alex Palacios
1 Fisioterapia Roberto Peón Teresa Moya
1 CAFE+Fisioterapia
2 Infermeria Ignasi Gasset Carolina Sender
2 Fisioterapia Raúl Aran Rocío Alonso
2 CAFE+Fisioterapia
3 Infermeria Paul Turner Mar Sánchez
3 Fisioterapia Óscar Rabasa Noelia Pérez
3 CAFE+Fisioterapia
4 Infermeria Juan Bosqued Mercedes Simón
4 Fisioterapia Marc Chillaron Esther García
4 CAFE+Fisioterapia
Facultat de Lletres
1 Comunicació
1 Estudis Anglesos Noelia Ramos
1 Estudis Catalans
1 Estudis Hispànics
1 Història
1 Història de l’art
2 Comunicació
2 Estudis Anglesos
2 Estudis Catalans  Gerard Català
2 Estudis Hispànics  Elisabet Poyo
2 Història
2 Història de l’art
3 Comunicació
3 Estudis Anglesos
3 Estudis Catalans
3 Estudis Hispànics  Inés Izquierdo
3 Història  Rosa Mercado
3 Història de l’art  Melanie Rebollo
4 Comunicació  Anna Requena
4 Estudis Anglesos Judith Borràs
4 Estudis Catalans Carlota Camarasa
4 Estudis Hispànics  Aminata Sall
4 Història
4 Història de l’art  Natalia Terré
Facultat d’Educació
1 Infantil
1 Primària
1 Infantil+Primària
1 Educació Social
1 Treball Social
1 Psicologia
2 Infantil
2 Primària
2 Infantil+Primària
2 Educació Social
2 Treball Social
2 Psicologia
3 Infantil
3 Primària
3 Infantil+Primària
3 Educació Social
3 Treball Social
3 Psicologia
4 Infantil
4 Primària
4 Infantil+Primària
4 Educació Social
4 Treball Social
4 Psicologia
Facultat d’ETSEA
1 Biotecnologia
1 Salut animal
1 Ciència i tecnologia
1 Enginyeria agrària
1 Enginyeria forestal
2 Biotecnologia
2 Salut animal
2 Ciència i tecnologia
2 Enginyeria agrària
2 Enginyeria forestal
3 Biotecnologia
3 Salut animal
3 Ciència i tecnologia
3 Enginyeria agrària
3 Enginyeria forestal
4 Biotecnologia
4 Salut animal
4 Ciència i tecnologia
4 Enginyeria agrària
4 Enginyeria forestal
Escola Politècnica Superior
1 Arquitectura
1 Informàtica
1 Electrònica
1 Mecànica
2 Arquitectura
2 Informàtica
2 Electrònica
2 Mecànica
3 Arquitectura
3 Informàtica
3 Electrònica
3 Mecànica
4 Arquitectura
4 Informàtica
4 Electrònica
4 Mecànica
Facultat de Medicina
1 Medicina Marta Blasco
1 Biomedicina
1 Nutrició
2 Medicina
2 Biomedicina
2 Nutrició
3 Medicina
3 Biomedicina
3 Nutrició
4 Medicina Nuria Climent
4 Biomedicina
4 Nutrició
5 Medicina
6 Medicina

Última actualització: Octubre 2014

Actualitzant