Equip CeUdL

COORDINACIÓ

Vanessa Díaz Hurtado

Contacte: 973.702.032 / 659.534.156  coordinacio.ceudl@udl.cat

Estudiant de segon de medicina i graduada en infermeria per la UdL és qui ostenta la màxima representació del Consell.

SECRETARIA

Ignasi Gasset Nogales                                                      

Contacte: 973.702.032 / 638.965.025  secretaria.ceudl@udl.cat

Estudiant de segon de infermeria és l’encarregat de la gestió administrativa del Consell.

TRESORERIA

Roger Brufau Vilella                                                      

Contacte: 973.702.032 / 609.449.267   tresoreria.ceudl@udl.cat.

Estudiant de segon del doble grau de Dret i ADE és l’encarregat de la gestió econòmica del Consell.

 

 

Presentació de l’equip de coordinació CeUdL 2014

 

 

Actualitzat el 09/12/2014