Facultat de Lletres

Facultat de Lletres (Rectorat), despatx 0.18 (Horari). lletres@estudiantat.udl.cat 973 70 31 38

El Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Lletres és l’organisme de representació dels alumnes al nostre centre. Fem sentir la nostra veu dins de la institució universitària, on exposem els nostres interessos. A més a més d’això, proposem activitats culturals per dinamitzar la vida estudiantil.

Funcionem en base a una xarxa de delegats de classe, un coordinador que lidera i dirigeix, i un becari que fa les funcions de secretari. Amb aquesta organització, pretenem ser el suficientment flexibles per afavorir la participació de tots els estudiants que tinguin quelcom a dir.

Història

Després d’un temps en que el moviment estudiantil va quedar molt esmicolat, amb les  eleccions del 2 de desembre els alumnes de la Facultat de Lletres van tornar a tenir representants en actiu. S’iniciava així un nou camí en el que la primera prioritat havia de ser el participar als òrgans de govern i a les reunions de departament de la Facultat. Després de constituir-nos internament hem dut a terme vàries activitats amb l’objectiu de fer del nostre centre un lloc una mica més actiu.

A les eleccions a rector, la participació de l’estudiantat va aconseguir uns nivells molt alts. Amb un 34,44%, ha estat el centre en que més estudiants van anar a les urnes. Això va ser possible a que el nostre consell va aconseguir fer una àmplia difusió pel foment del vot. El contacte amb el degà i els caps d’estudis ha estat fluït i cordial i s’han pogut negociar temes acadèmics com el treball final de grau i millorar aspectes com les pràctiques en empresa o els calendaris acadèmics.

Al mateix temps, van sorgir idees per a activitats com el Café i Lletres. Aquestes xerrades tenen l’ànim de crear un espai de debat dins de la universitat i que al mateix temps pugui tenir una incidència sobre la societat lleidatana. La primera activitat es va fer conjuntament amb el festival de poesia Mahalta. La segona va ser un debat sobre les revoltes a l’Orient Pròxim amb Núria Camps i al Nord d’Àfrica. L’últim Café i Lletres d’aquest curs es va realitzar al maig i es va homenatjar a la professora Maria O’Neill. Al setembre, el curs 2011-2012 va començar amb una xerrada sobre el lideratge amb Gemma Filella i Emili Vicente. A l’octubre, es va tractar el moviment del 15M amb la presència de Manel Lladonosa, Víctor Bretón i un participant de l’acampada a Ricardo Vinyes. Al mes següent, es va poder comptar amb l’assisténcia de importants polítics com Marina Geli per debatre sobre política universitària. La activitat corresponent al mes de desembre va tractar sobre els conflictes silenciats a l’Àfrica de la mà de Albert Roca i Bru Rovira. Aquest febrer, vam poder assentar-nos a escoltar la poesia i les idees literàries de Sergio Gaspar.

El Consell de Lletres ha donat suport activament a la vaga del 17 de novembre i del 29 de febrer. Gràcies al diàleg amb el degà i el professorat, l’activitat acadèmica ha pogut ésser paralitzada tota la facultat (tret d’algunes classes de repàs). D’aquesta manera s’ha volgut incidir en la necessitat de que els estudiants facin una demostració de força contra l’actual política de retallades de la Generalitat.