Facultat de Medicina

Facultat de Medicina, altell despatx 0.19 (Horari). medicina@estudiantat.udl.cat 973 70 36 53

El Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Medicina està format per un grup d’estudiants que representa i defensa l’opinió dels alumnes davant dels organismes superiors i a més s’encarrega de dinamitzar la vida a la facultat. Aquest, no té ànim de lucre i és un dels més actius de la UdL. Té una comissió Executiva formada per un Coordinador, un Secretaria i un Decorre.  Representa a tot estudiant matriculat a la Facultat de Medicina, entre els quals poden ser de Nutrició i Dietètica Humana, Biomedicina i Medicina. Poden participar tots i cadascun dels Estudiants anteriorment nombrats tant a les Assemblees (reunions per posar-nos al dia de com van les coses, novetats que hi puguin haver, temes importants a tractar, etc.)

Els càrrecs  de la Comissió Executiva actualment estan ocupats per:

  • Coordinació: Laia Cabré, estudiant de 3r de Medicina
  • Secretaria: Guillermo Jiménez, estudiant de 3r de Medicina
  • Tresoreria: Roger Álvarez, estudiant de 3r de Biomedicina.

A més a més, tenim un becari, que aquest any és l’Eulàlia Plans, estudiant de 5è de Medicina.

En quant a la organització interna tenim diferents grups en els que treballem en grup reduït per treballar de manera més eficientment i de manera més ràpida. La idea és que d’aquests grups de treball en surtin projectes que s’expliquin a les Assemblees Generals del Consell i allí decidim si les duem a terme o no.

Aquestes comissions són:

  • Comissió de Relacions Públiques: ajuda a fer difusió del Consell a la pàgina web, fent cartells, dissenyant samarretes….
  • Comissió d’Educació: tracta els problemes de Bolonya, l’accés a la universitat i està dirigida a gent amb idees i propostes per millorar aquests temes.
  • Comissió Legislativa: encarada a gent amb interès en les lleis i que li agrada saber de tot. S’encarrega de millorar l’RRI i a redactar documents per a organismes superiors. A més és la que s’encarrega de revisar les normatives, si algun alumne té algun problema o no sap si el procediment que s’està utilitzant per alguna cosa és el correcte.
  • Comissió de Professió: per a gent interessada en la bioètica, a qui preocupen les retallades i el seu futur professional.
  • Comissió d’InfoMIR: aquesta és una comissió més encarada als estudiants de Medicina dels últims anys. Tracta de l’estat del nou model de la residència mèdica, la Troncalitat; així com de com està plantejat l”examen MIR…
  • Comissió de Serveis: per a persones que els agrada trobar-se les coses necessàries al menjador estudiantil, recollir apunts dels anys anteriors per a que el nou estudiant no ho trobi tot tant dur…

Com podeu veure moltes d’aquestes comissions tenen una temàtica que no es pot canviar de la nostra Universitat, però el que passa és que aquests temes es tracten dos cops a l’any, a nivell estatal i  a nivell de Catalunya, en Jornades que es fan per tot Espanya i Catalunya.

Durant l’any les dues activitats estrella són la participació a la Marató de TV3 al mes de desembre i la Setmana Cultural i Congrés d’Estudiants de Ciències de la Salut al mes d’abril als que esteu tots convidats.

A més a més de tot això, també tenim estudiants representants en cadascun dels departaments de la Facultat, en els que es reuneixen periòdicament, a la Junta de Facultat i al Consell de Govern de la Universitat.