Curs de Gestió Modular en Representació Estudiantil – Octubre 2012