Consell de l'Estudiantat de la Facultat de Dret, Economia i Turisme

CE-Udl-FDET

Adreça: Carrer Jaume II, núm. 71 - 25001 LLEIDA

Despatx: 1.06 Edifici Polivalent

Telèfon: 973703367

Adreça electrònica: ce.fdet@udl.cat

Instagram: @cefdet_udl

Facebook: Consell Estudiantat FDET UdL

 

Membres de l'equip de coordinació:

  • Coordinador: Sr. Joan Seuma i Perat
  • Vicecoordinadora: Sra. Blanca Ibarz Ribalta
  • Tresorer: Sr. Xavier Pinent Sans
  • Vicetresorera: Sra. Alba Garcia Torres
  • Secretari: Sr. Josep Balcells Bori
  • Vicesecretari: Sr. Miquel Anguera Sans
  • Vocal d’events: Sr. Xavier Vila Dolcet
  • Vocal asesor: Sr. Joan Ramon Vila Alfonso
Fotografia FDET (1)