Consell de l'Estudiantat de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Adreça: Av. de l’Estudi General, núm. 4 – 25001 LLEIDA

Despatx: 2.07 FEPTS

Telèfon: 973706549

Adreça electrònica: ce.fepts@udl.cat

Instagram: @consellfepts.udl

 

Membres de l'equip de coordinació:

  • Xavier Ramon Molins
  • Mar Moliné Melgosa
  • Eloy Gonzàlez Carreres
  • Anna Sangrà Pérez