Consell de l’Estudiantat de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia

Adreça: Carrer de Montserrat Roig, núm. 2 – 25198 LLEIDA

Despatx: 1.05

Telèfon: 973702277

Adreça electrònica: ce.fif@udl.cat

Instagram: @cefif_udl

Facebook: Consell Estudiants Facultat Infermeria-Fisioteràpia  

 

Membres de l'equip de coordinació:

  • Daniel Ariza Utrilla - Coordinador
  • Paula Manrique Calvete - Vicecoordinadora
  • Lucia Chacon Hernando - Secretària
  • Maria Céspedes Millà - Tresorera
  • Ília Añibarro Català - Vocal