Consell de l’Estudiantat de la Facultat de Medicina

Adreça: Carrer de Montserrat, 2 - 25008 LLEIDA

Despatx: 0.20 FMED (Altell)

Telèfon: 973003653

Adreça electrònica: ce.fm@udl.cat

Instagram: @cefm_udl

Twitter: @cefm_udl

Facebook: Consell Estudiantat Medicina Lleida

 

Membres de l'equip de coordinació:

  • Carlos Sánchez - Coordinador
  • Ángela Garrido- Secretaria
  • Sofía González - Tresorera
  • Antonio López - Vocal
  • Pablo Cerezo - Vocal
  • Edgar Alexander Alayón - Vocal