Comissió Permanent

Article 12 del Reglament del Consell de l'Estudiantat de la UdL

Què és la Comissió Permanent?

La Comissió Permanent és l'òrgan col·legiat de diàleg entre els diferents consells de centre i el CEUdL. La Comissió Permanent està formada per l'equip de coordinació del Consell de l'Estudiantat, els i les membres dels equips de coordinació de cada consell de centre i la persona en qui el Ple confia els assumptes de comunicació.

Quines funcions té la Comissió Permanent?

 • Col·laborar de forma activa a mantenir el cens i la participació de representants en el Claustre, el Consell de Govern, les juntes de centre i la resta d’òrgans de govern de la UdL.
 • Establir i elaborar les polítiques d’informació i participació de l’estudiantat.
 • Vetllar per fer arribar al Ple la informació que es derivi dels diferents consells de centre i de l’activitat dels diferents centres.
 • Aquelles que li hagin delegat tant el Ple com l’Equip de Coordinació.

CP 3/2022:

Convocatòria i odre del dia:

 • Dia: 17 d'octubre de 2022
 • Hora: 19.00 h
 • Lloc: Híbrid

CP 2/2022:

Convocatòria i odre del dia:

 • Dia: 28 de juny de 2022
 • Hora: 19.30 h
 • Lloc: BBCollaborate

CP 1/2022:

Convocatòria i odre del dia:

 • Dia: 15 de febrer de 2022
 • Hora: 19.00 h
 • Lloc: BBCollaborate

CP 1/2021:

Convocatòria i odre del dia:

 • Dia: 22 de novembre de 2022
 • Hora: 19.00 h
 • Lloc: BBCollaborate