Comunicat del Consell de l’Estudiantat de la UdL en relació a les declaracions emeses per Roberto Fernández Díaz sobre el paper dels estudiants en la governança de les universitats

Descarregar Pdf

Roberto Fernández Díaz, exrector de la Universitat de Lleida (UdL) i expresident de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) va efectuar unes declaracions el passat 12 de juliol a Logronyo en el marc del seminari “Los futuros de la universidad”, menystenint el col·lectiu més nombrós d’aquesta: l’estudiantat. Va negar la legitimitat de la nostra participació en els afers de govern de les universitats, tot defensant la necessitat d’incrementar, encara més, el poder dels rectors i rectores. Des del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida (CEUdL) volem manifestar el nostre profund rebuig i desacord tot i que, pel seu tarannà i actuacions habituals, tampoc ens sorprenen les seves afirmacions.

L’exrector de la UdL:

  • Va titllar els estudiants de massa acrítica incapaç d’entendre què passa a les universitats i, per això, el seu vot no hauria de tenir el pes que té actualment. Aquesta afirmació menysprea i ataca tots aquells estudiants que exerceixen funcions de representació estudiantil i que treballen cada dia per millorar la universitat. Recordem que a la UdL, el CEUdL representa més de deu mil estudiants. Sembla clar que el que molesta al Sr. Fernández Díaz és quan l’estudiantat no vota a favor del què els rectors consideren oportú.
  • Va advocar per reduir el pes de la participació dels estudiants en les eleccions a rector/a ponderant-lo amb el percentatge de participació del col·lectiu, quan les eleccions a rector ja tenen un sistema d’elecció corporativista que atorga un 51% de poder de decisió al professorat doctor pertanyent a cossos docents universitaris. La no participació en si ja és una forma d’expressió política. Lamentem que en comptes de vetllar per fer de les universitats una comunitat viva i crítica, on tots els col·lectius hi participin, es vulgui promoure el contrari. A més a més, el fet que només faci referència a la participació dels estudiants i no d'altres col·lectius com el PAS o el professorat, deixa entreveure una altra vegada el seu desig d'apartar als estudiants en l'elecció de les persones que ens lideren.
  • Va defensar que el rector/a hauria de tenir la potestat d’escollir a dit tots els degans/es de facultat i directores/es d’escola. Amb aquesta proposta vol instaurar un règim autoritari i acrític, on la comunitat universitària se sotmeti a la gestió dels rectorats en la gestió de les universitats, permetent que facin i desfacin segons considerin.

Des del CEUdL defensem que els estudiants som la peça clau que distingeix una universitat d'un centre de recerca, ja que sense nosaltres i els nostres ingressos de matrícula les universitats no existirien. Malauradament, les estudiants hem vist com en nombroses ocasions s'han fet declaracions similars, i com, dins de la nostra pròpia comunitat universitària, encara existeixen alguns actors que continuen entenent la universitat com una institució que no ha de posar als estudiants en el centre i que a la mínima els intenta apartar de les decisions que els afecten. També lamentem que tot i que ja no sigui rector, Roberto Fernández continui actuant com si encara ho fos, un rector que a la UdL serà recordat per les seves actuacions repressives contra l’estudiantat i la dissidència política.

Per tot el què hem exposat sol·licitem al senyor Roberto Fernández Díaz, que es retracti d'aquestes declaracions i demani una disculpa pública al conjunt dels estudiants que formen la comunitat universitària.

 


 
Les declaracions del senyor Fernández poden ser consultades a l'enllaç següent: https://nuevecuatrouno.com/2021/07/12/expresidente-rectores-espanoles-aboga-por-despolitizar-universidad/