Convocatòria per accedir al pàrquing del Rectorat

Primer termini de presentació sol·licituds: 23.59h 10/10/21

Descarregar Pdf

Finalment hem pogut acordar i publicar la convocatòria per a la selecció dels estudiants que podran ocupar les places de pàrquing destinades a estudiants del Campus de Rectorat. Es tracta de 25 pel torn de matí i 25 del torn de tarda.

  • ConvocatòriaPDF
  • Termini obert: 23.59 h del 10 d'octubre de 2021
  • Sol·licitudPDF
  • Instruccions per fer el registrePDF

També pots trobar tota la documentació a Sharepoint.

A la present convocatòria s'hi pot acollir l'estudiantat matriculat en graus i màsters oficials que s'imparteixin de forma presencial a la Facultat de Lletres de la UdL durant el curs 2021/2022. També es pot acollir a aquesta convocatòria l’alumnat matriculat en el Programa Sènior.

És requisit per a poder ser beneficiari d'una autorització no residir a la zona urbana de la ciutat de Lleida durant el curs acadèmic, a excepció de les persones que resideixin l’horta de Lleida.

L'estudiantat que va gaudir de l'accés al pàrquing durant el curs acadèmic 2020/2021 i enguany vulgui continuar tenint accés, haurà de renovar l’autorització.

L'estudiant que vulgui sol·licitar una autorització ha de registrar la documentació següent:

  • Imprès de sol·licitud.
  • Fotocòpia del carnet de conduir o, si s’escau, de la matrícula a l'autoescola.
  • Còpia dels horaris del grau o màster oficial de la Facultat de Lletres en el qual estigui matriculat el sol·licitant, o dels horaris del programa Sènior.
  • Captura de pantalla de l’itinerari resultant des del domicili de residència durant el curs fins al Campus de Rectorat (Plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida) emprant l’aplicació web Mou-te (https://mou-te.gencat.cat/itinerary) en un horari previ a l’inici de les classes.

S’haurà d’emplenar el formulari de sol·licitud oficial i registrar-lo a través de la seu electrònica, adjuntant al document tota la documentació addicional que es demana. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 d’octubre de 2021 a les 23.59 h. Les sol·licituds presentades fora de termini s’acceptaran però seran resoltes en funció de la disponibilitat de places de pàrquing, atenent l’ordre escrupolós de presentació de sol·licituds i al compliment dels requisits de la convocatòria.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment: consell@estudiantat.udl.cat