En defensa de les beques de col·laboració

El 8 de maig més de 200 becaris de la UdL vam ser citats per declarar davant d'Inspecció de Treball

Descarregar Pdf

Benvolguts i benvolgudes,

El darrer 8 de maig de 2019 més de 200 becaris i becàries de la Universitat de Lleida vam ser citats a les 09.30 h del matí per declarar davant d'Inspecció de Treball. Les modalitats de les beques investigades són diverses: col·laboració específiques i en serveis i unitats, d'introducció a la recerca i d'altres modalitats (programes de Mentoria, UDLxTothom, etc) de la Universitat de Lleida.

La Inspecció anava encaminada a esbrinar la correcció o no d'aquestes beques en una suposada defensa dels interessos dels estudiants ara "menystinguts". Les seves preguntes eren per saber quines tasques fem com a becaris, però no ens preguntaven si ens són formatives o no, la seva flexibilitat i adaptació a les necessitats horàries i acadèmiques, les vacances remunerades que gaudim, o si de les tasques que desenvolupem ens exigeixen un resultat concret. Entenem que si es vol saber la naturalesa de les beques, s'ha de preguntar per les dues vessants: vessant formatiu i el desenvolupament de tasques. I la formació no són únicament les 20 hores dels cursets del SIOU, aquesta s'obté en les sessions de formació específiques de cada beca, la tutorització per desenvolupar les tasques i l'aplicació de processos, unida a sessions i cursets.

A Inspecció de Treball confonen les diverses modalitats de beques i la seva distinció amb ajuts que no comporten desenvolupament de tasques, o les pràctiques curriculars i extracurriculars d'uns estudis concrets. Les beques de col·laboració a la UdL són accessibles a tot l'estudiantat i no estan unides a l'excel·lència acadèmica. A diferència, per exemple de les beques-salari de la UdL. Cal ampliar més els programes de beques salari? Sí, però hem de ser conscients que aquests no són accessibles a tothom i van units a l'excel·lència acadèmica.

Les beques de col·laboració suposen rebre una remuneració per formar-te en un àmbit concret mitjançant el desenvolupament de tasques en un servei de la universitat. T'ajuden a guanyar autonomia, desenvolupar habilitats socials, i conèixer des de dins l'estructura de govern de la universitat. També s'està posant en dubte la formació en competències transversals que aquestes beques permeten. A tall d'exemple, un estudiant del Grau en Dret no hauria d'estar col·laborant en els serveis de biblioteca perquè els seus estudis no tenen res a veure amb un grau de biblioteconomia i documentació (carrera directament adreçada a treballar en els serveis de biblioteca)? Doncs pensem que, a priori no pot estar-se més equivocat: qualsevol estudiant universitari que pretengui fer recerca o investigació ha de conèixer com funciona la biblioteca i els seus serveis, i què pot ser millor que aprendre-ho cobrant i col·laborant-hi des de dins? S'aprèn des de quins sistemes de catalogació existeixen, al funcionament del PUC o el SOD, a la recerca d'articles d'investigació i consulta de bases de dades.

I aquest aprenentatge no obsta que s'exigeixi el compliment de certes obligacions, com l'assistència diària o el compliment d'un horari. "El becari adquireix una formació mitjançant la realització d'una activitat que té un cost econòmic que suporta la institució, i encara que ha de complir certes tasques, no les realitza en línia de contraprestació, sinó d'aportació d'un mèrit per a fer-se creditor de la beca i disminuir així la càrrega d'onerositat que aquesta representa, materialitzant-se amb la beca un compromís que adquireix el becari, que no desvirtua la naturalesa extralaboral de la relació existent. El tret diferencial de la beca com a institució jurídica és la seva connexió a un objectiu bàsic de caràcter formatiu, en benefici del perfeccionament i capacitació teòrica i pràctica del beneficiari" (García Valverde, 2005)[1]. I s'uneix al benefici en termes econòmics, d'oportunitat i compatibilitat amb els estudis que en traiem l'estudiantat.

Aquests paràgrafs anteriors no impliquen que no hi hagi qüestions a millorar o a discutir. Evidentment que hi haurà tutors que estan més atents a la formació dels becaris, o que siguin més loquaços que altres, o si el programa formatiu pot millorar, etc. Però la millora d'aquests aspectes no pot suposar, d'entrada, l'eliminació del concepte de 'beca de col·laboració', ja que s'ha manifestat al llarg dels anys com un model vàlid de col·laboració entre la universitat i els estudiants.

Per això, els companys del Col·lectiu d'Alternativa d'Estudiants, i davant la possibilitat que l'any que ve no es convoquin beques de col·laboració en serveis i unitats, per la pressió a què la Inspecció de Treball està sotmetent a la universitat, i per tant, pugui afectar-se greument la continuïtat dels estudis dels becaris i becàries (i en general de tot l’estudiantat que pot optar-hi), han convocat:

ASSEMBLEA DE BECARIS I BECÀRIES

  • Data i hora: Dimecres, 22 de maig, a les 11.00 h.
  • Espai: Claustre de les Heures de l'Edifici del Rectorat

El Consell de l'Estudiantat UdL ens unim a la seva convocatòria i animem a tots els becaris i becàries a què assisteixin. Compartirem idees, estudiarem la situació i triarem entre totes les mesures que considerem més adients per fer front a aquesta situació. Amb les idees que sorgeixin a la trobada confeccionarem un posicionament que serà sotmès a votació en el Plenari del Consell de l'Estudiantat de les 19.15 h del 23 de maig de 2019 (Sala Juntes 2a planta Ed. Rectorat - Espai 2.26).

Podeu consultar més materials per fer-vos-en una idea pròpia:

Si voleu compartir les vostres impressions, no dubteu a contactar amb nosaltres:

Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida

Adreça: Plaça Víctor Siurana, núm. 1 – 25003 LLEIDA

Despatx: 0.12 (Edifici Rectorat)

Telèfon: 973702032

Adreça electrònica: consell@estudiantat.udl.cat

Pàgina web: http://www.estudiantat.udl.cat

 

[1] García Valverde, M.D. (2005). Naturalesa de la relació que uneix al «suposat becari» amb la Universitat. Editorial Aranzadi (BIB 2005\2014)


Repercussió: