Nou logotip del Consell de l'Estudiantat

Elián Naval, estudiant de l'EPS, guanya el concurs de logotips

Descarregar Pdf

El Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida (CEUdL), amb el suport del Vicerectorat d’Estudiantat i Ocupabilitat, va convocar el 7 de gener de 2022 el concurs de logotips per l'actualització de la imatge institucional del CEUdL. El concurs es va adreçar a tothom que hi volgués participar, i les obres havien de complir diverses condicions.  

Entre d’altres, es demanava la presentació d’un total de nou (9) propostes, les quals serien una proposta pel logotip del CEUdL i propostes esteses per cada consell de centre de la Universitat de Lleida: Escola Politècnica Superior (CEEPS), Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (CEETSEA), Facultat de Dret, Economia i Turisme (CEFDET), Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (CEFEPTS), Facultat de Lletres (CEFL), Facultat de Medicina (CEFM), Facultat d’Infermeria i Fisioteràpia (CEFIF) i Escola de Doctorat (CEED – CE encara no constituït). A més a més, les propostes havien de complir amb el manual d’imatge de la Universitat de Lleida perquè poguessin ser adaptables al seu ús en qualsevol àmbit de la UdL, especialment en les xarxes socials. 

El concurs constava d’un premi únic de 250 euros, tributs inclosos; i el període per presentar les obres finalitzava el 17 de febrer de 2022. Després que la comissió d’elecció es reunís, la qual constava de representants de l’estudiantat i de la Vicerectora d’Estudiantat i Ocupabilitat, es va acordar una proposta guanyadora. Com a resultat, el guanyador del concurs va ser l’Elián Naval, estudiant del grau de Disseny Digital i Tecnologies Creatives de l’Escola Politècnica Superior. 

El Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida i els representants de l’estudiantat que han format part del procés d’elecció del logotip estan molt satisfets amb la bona rebuda que va tenir el concurs entre la comunitat universitària, esdevenint el logotip per i de l’estudiantat. 

 
MÉS INFORMACIÓ: