Pablo Alás, Mar Moliné i Xavier Ramon s'incorporen a l'equip de coordinació del CEUdL

Al plenari del 25/03/21 vam consensuar la renovació dels representants al Consell de Govern i la resta d'òrgans de la UdL

Descarregar Pdf

El dijous 25 de març a les 19.00 h es va reunir el Ple del Consell de l'Estudiantat de la UdL. Ha sigut el primer plenari del curs 2020-2021 i el primer celebrat amb els nous representants escollits en les eleccions del 16 i 17 de febrer. Hi van participar representants estudiantils de tota la universitat.

Després de constituir l’òrgan, es va aprovar l'elecció d'un equip de coordinació interí del Consell de l'Estudiantat de la UdL. Els seus integrants, Mar Moliné (FEPTS), Xavier Ramon (FEPTS) i Pablo Alás (EPS), han entrat a formar part de la coordinació del CEUdL per donar suport a l'actual membre actiu, Josep Maria Giménez (FDET i ED), i agafar-li el relleu. Era necessari aprovar un reforç a la coordinació atès que s’havien produït diverses baixes a l’equip precedent. En la mateixa línia, es va aprovar la convocatòria i calendari de les eleccions a la Coordinació del Consell de l'Estudiantat de la UdL. Tal com estipula el reglament, se seguiran els passos aprovats en el calendari per a l'elecció de l'equip de coordinació del Consell de l'Estudiantat. Així doncs, l'equip del Pablo Alás, el Xavier Ramon i la Mar Moliné es presentarà a les eleccions per ser ratificat, però també podrà concórrer qualsevol altra candidatura conformada per membres del Ple o qualsevol altre estudiant de la Universitat de Lleida. Informació eleccionsEnllaç

Seguidament, es va debatre activament sobre la renovació dels representants de l'estudiantat claustral al Consell de Govern, el principal òrgan de decisió de la universitat. Es va consensuar el nomenament de 12 persones:

 • Elegits per l’estudiantat8 representants de l’estudiantat claustral
  • Sr. Pablo Alás Tomás, EPS
  • Sra. Maria Navarro Pérez, EPS
  • Sra. Mar Moliné Melgosa, FEPTS
  • Sr. Xavier Ramon Molins, FEPTS
  • Sr. Xavier Pinent Sans, FDET
  • Sr. Eloy Gonzàlez Carreres, FEPTS
  • Sr. Xavier Salvia Peiró, FL
  • Sr. Arturo Calbetó Marzo, FDET
 • Elegits pel rector/a (a proposta de l’estudiantat)4 representants de l’estudiantat claustral
  • Sra. Anna Sangrà Pérez, FEPTS
  • Sr. Roger Joan Palacín Chauri, ETSEA
  • Sr. Josep Maria Giménez Sentís, FDET
  • Sr. Guillem Carrobé Montalvo, EPS

Tot i que actualment no hi ha representants de la Facultat de Medicina i de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia, els nomenats al Consell de Govern s'han compromès a treballar per tota la universitat. Animem als claustrals dels centres mencionats a formar-hi part en un futur pròxim.

Seguidament es va procedir a la renovació dels representants estudiantils nomenats a les Comissions delegades del Consell de Govern, Comissions no delegades del Consell de Govern, altres Comissions estatutàries i legals i al Consell Social.

Per acabar, les estudiants que van participar en el Ple van valorar la proposta de modificació dels Estatuts de la UdL i acordar un calendari de treball per consensuar el posicionament de l’estudiantat. Com a fites marcades hi ha la d’ampliar els drets reconeguts als estatuts i defensar la quota de participació en els diferents òrgans de govern de la UdL. Un dels drets que es va parlar és el del dret a l'aturada acadèmica, per tal de regular els drets de les estudiants en les jornades de mobilització. Arran de debatre i d'arribar a acords, les estudiants es van mostrar molt col·laboratives i amb predisposició de treballar plegades.

Coneix tots els detalls:

XXSS: