Protestem per revertir la retallada en les Beques Erasmus+

Els estudiants que es troben de mobilitat han rebut la meitat dels diners que esperaven. El CEUNE se suma a l'exigència d'una distribució justa dels fons que financen les beques.

Descarregar Pdf

El passat mes d'octubre els estudiants que aquest curs es troben de mobilitat enrolats al programa d'Erasmus+ van conèixer que rebrien gairebé la meitat de l'import de la beca que esperaven. Per les estades d'un semestre, es finançaria un màxim de 3 mesos, i per dos semestres, un màxim de 6 mesos.

Les beques Erasmus+ es financen amb fons europeus. Aquests els gestiona i distribueix entre les universitats el Servei Espanyol per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE), un organisme autònom adscrit al Ministeri d'Universitats. Aquest curs 2020/21 algunes universitats han estat infra-finançades respecte al nombre real d'estudiants sol·licitants, la qual cosa ha desembocat en què una part dels nostres companys i companyes no hagi rebut una beca completa o que les universitats hagin hagut d'usar fons propis per evitar aquesta situació.

La distribució dels fons es realitza prenent en consideració les beques adjudicades amb càrrec als projectes dels cursos anteriors. L'any de referència per a la convocatòria actual és el 2017. Particularment aquell curs, a instàncies del SEPIE, algunes universitats entre les quals es troba la UdL, van finançar part de les estades del 2017 amb les partides sobrants del curs anterior. Per aquest motiu el nombre de sol·licituds finalment finançades amb càrrec al programa de 2017 va ser força inferior a l'habitual, alterant el nombre real d'estudiants en mobilitat d'aquell curs.

Per tant, el número utilitzat per SEPIE per la convocatòria del 2021 és irreal, en tenir el 2017 una gestió excepcional. A més a més, després de la crisi sanitària de la COVID-19, aquest curs el nombre d'estudiants que han marxat de mobilitat respecte a anys anteriors ha sigut superior. La diferència entre el número estimat per SEPIE i el nombre real de mobilitats sortints a cada universitat s'ha engrandit encara més.

Per intentar esmenar aquesta divergència, la UdL va presentar diverses al·legacions en la tramitació de la distribució dels fons reclamant un càlcul més realista. Van ser deliberadament ignorades per part del SEPIE i del Ministeri d'Universitats. Una vegada es va fer pública la resolució de SEPIE, es va constatar que l'adjudicació de fons era per un valor molt inferior al necessari per a cobrir totes les beques. En conseqüència, algunes universitats com la UdL s'han vist obligades a retallar fins a un 50% les quantitats totals a percebre pels estudiants o les que podien han cobert la diferència amb fons propis.

En conseqüència, aquest curs s'afegeix una nova barrera socioeconòmica a l'accés en igualtat a la mobilitat europea de l'estudiantat amb menys recursos. I el que és més preocupant, els estudiants no van ser conscients de les retallades fins que ja es trobaven al país de destí, posant en perill les seves estades o que s'haguessin pogut plantejar cancel·lar-les o ajornar-les.

Lamentem que es privi als estudiants la possibilitat d'aprendre i enriquir-se estudiant a l'estranger, tan cultural com acadèmicament. Els programes d'intercanvi a Europa són essencials per a la construcció d'un espai comú de generació de coneixements.

Per tot, vam presentar una moció al CEUNE del 15 de novembre de 2021, l'òrgan de deliberació davant del Ministeri d'Universitats on participen representants dels estudiants de totes les universitats estatals, demanant:

  • Que s'augmenti la dotació distribuïda enguany a les universitats a través del projecte 2021-1-ES01-KA131-HED-000007056 perquè es puguin finançar la totalitat de les estades previstes.
  • Que en les futures convocatòries es tingui en compte una previsió real i actualitzada de les beques sol·licitades.
  • Que les beques arribin als estudiants abans de l'inici de les seves estades i que cobreixin la totalitat dels mesos a l'estranger.

La moció la vàrem redactar conjuntament amb la Delegació d’alumnes de la Universitat Politècnica de València. Va ser aprovada amb el suport del 85% dels seus membres. El president del SEPIE es va comprometre a estudiar la situació i a oferir-nos una resposta tan aviat com es pugui.

La coordinació del Consell de l'Estudiantat de la UdL està treballant conjuntament i de forma positiva amb el Vicerectorat d'Internacionalització per solucionar la situació i revertir la retallada.