Eleccions 2022/2023

Informació sobre els darrers processos electorals del CEUdL i de la UdL amb participació estudiantil

 Descarregar Pdf

Eleccions a coordinació del CEUdL

El dilluns 19 de desembre a les 19.00 h es va reunir el Ple del Consell de l'Estudiantat de la UdL i es va aprovar la convocatòria i calendari de les eleccions a la Coordinació del Consell de l'Estudiantat de la UdL tal com estipula el reglamentL'equip de coordinació actual es podrà presentar per ser reelegit, però també podrà concórrer qualsevol altra candidatura conformada per membres del Ple o qualsevol altre estudiant de la Universitat de Lleida

Segons l’article 16 del Reglament del Consell de l’Estudiantat de la Universitat de Lleida, tot l’estudiantat de la UdL té dret a presentar una candidatura per conformar l’Equip de Coordinació. Tanmateix, al cens provisional només constaran els membres del Ple (claustrals i membres dels Equips de coordinació). L’estudiantat que vulgui participar en les eleccions i no sigui membre del plenari haurà de presentar una reclamació al cens provisional demanant que se’ls incorpori.

  • 24.01.2023Publicació del cens provisional
  • 24.01.2023 - 31.01.2023Presentació de reclamacions als censos provisionals
  • 01.02.2023Resolució de les reclamacions i publicació del cens definitiu
  • 01.02.2023 - 07.02.2023Termini de presentació de candidatures
  • 08.02.2023: Proclamació de candidatures presentades i termini per presentar al·legacions a les candidatures
  • 09.02.2023: Resolució de les reclamacions i publicació definitiva de les candidatures
  • 10.02.2023: Inici de la campanya electoral
  • 15.02.2023: Jornada de reflexió
  • 15.02.2023: Període de votació anticipada des de les 14.00 h
  • 16.02.2023: Votacions al Ple del Consell de l’Estudiantat i proclamació de resultats

 

Candidatures presentades:

Candidatura 1: "SOM LA UDL!". Els seus integrants són el Sr. Pablo Alás com a coordinador, el Sr. Carlos Sánchez com a vicecoordinador, la Sra. Maria Navarro com a secretària, el Sr. Xavier Pinent com tresorer i el Sr. Josep Maria Giménez amb el rol d'assessor a la coordinació.

 

Proclamació de resultatsNOU

Candidatura 1 ELECTA: "SOM LA UDL!". Els seus integrants són el Sr. Pablo Alás com a coordinador, el Sr. Carlos Sánchez com a vicecoordinador, la Sra. Maria Navarro com a secretària, el Sr. Xavier Pinent com tresorer. Addicionalment, es va nomenar el Sr. Josep Maria Giménez Sentís com a assessor a la coordinació.

 

Consulta tota la documentació:

 

Consulta el cens definitiu (Informació consultable a partir del dia 24.01.2023)Si no pot consultar correctament el cens, accedeixi aquí.

* Si no pot consultar correctament el cens, accedeixi aquí.

 

Renovació Claustre, Juntes de centre i Consells de Departament 2022-2024

   Darrera modificació: