Informació sobre eleccions a la Universitat de Lleida

ELECCIONS A RECTOR O RECTORA

7 de maig de 2019 (10.00 a 18.00 h)

Benvolguts i benvolgudes,

Com ja haureu pogut assabentar-vos pels diferents actes i per la propaganda electoral, el 7 de maig de 2019 hi ha eleccions per decidir qui desenvoluparà les funcions de rector o rectora durant els pròxims anys.

PROCEDIMENT:

L’elecció del rector o rectora es duu a terme mitjançant elecció directa i sufragi universal lliure i secret, i a doble volta. El vot és ponderat de conformitat amb els següents percentatges:

 1. Professorat doctor amb vinculació permanent: 51 %
 2. Resta del personal acadèmic: 13 %
 3. Estudiantat: 26 %
 4. Personal d’administració i serveis: 10 %

Podeu consultar la resta de normativa electoral al següent enllaç.

CANDIDATURES:

Només s'ha presentat una candidatura encapçalada pel catedràtic de química Jaume Puy. La candidatura no és només unipersonal, s'acompanya d'una proposta d'equip per ocupar els vicerectorats i els àmbits de direcció amb professorat de tots els campus. Us adjuntem un recull de materials perquè la pugueu conèixer:

 1. Coneixes el candidat? - 9 moments de Jaume Puy (Llistat UdL-Info, 24/04/19)
 2. Entrevista Jaume Puy (La Mañana, 21/04/19)
 3. Entrevista Jaume Puy (Segre, 05/05/19)
 4. Missatge Jaume Puy (Correu Alumnes, 03/05/19)
 5. Part del programa de la candidatura Jaume Puy adreçada als estudiants (Pàg. 10-11)

Consulta la resta del seu programa electoral: http://jaumepuyrector.com/

VOTACIÓ:

Demà dia 7 de maig, podràs votar de 10.00 a 18.00 h a tots els centres de la UDL (6 de maig al Campus Igualada):

 1. FEPTS: Vestíbul d'entrada.
 2. EPS: Vestíbul d'entrada.
 3. ETSEA: Vestíbul Edifici Principal.
 4. Facultat de Medicina: Davant aula 0.22 Unitat Docent Hospital Arnau de Vilanova
 5. Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia: Vestíbul primera planta.
 6. Facultat de Lletres: Sala de juntes (2a Planta)
 7. FDET: Deganat (2a planta)

PROCLAMACIÓ:

Atès que només hi ha una candidatura, aquest candidat serà proclamat rector si té més vots ponderats a favor que vots en blanc. En cas que l’única candidatura no assoleixi la majoria establerta al paràgraf anterior, s’iniciarà de nou el procés electoral.

PARTICIPACIÓ:

Us animem a anar a votar. L'estudiantat, tot i representar només un 26 % del vot ponderat, som el col·lectiu universitari més nombrós. Una alta participació de l'estudiantat, sigui A FAVOR d'una candidatura o EN BLANC, pot donar un missatge molt potent. Junts demostrarem la implicació de l'estudiantat en els afers de govern de la nostra universitat.

Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida

Adreça: Plaça Víctor Siurana, núm. 1 – 25003 LLEIDA

Despatx: 0.12 (Edifici Rectorat)

Telèfon: 973702032

Adreça electrònica: consell@estudiantat.udl.cat

Pàgina web: http://www.estudiantat.udl.cat