Normativa

Reglament del Consell de l'Estudiantat

Acord núm. 231 /2019 del Consell de Govern de 23 d’octubre de 2019, pel qual s’aprova el Reglament del Consell de l'Estudiantat de la Universitat de Lleida